CHRZEŚCIJAŃSKA
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
„NA TABORZE”
 

Kiedy warto zgłosić się do Chrześcijańskiej Poradni Psychologicznej “NA TABORZE”?


  • gdy Twoje emocje przejmują nad Tobą kontrolę, coraz częściej sobie z nimi nie radzisz,
  • gdy zamiast satysfakcji ze swojego życia odczuwasz raczej lęk, smutek, niepokój lub nieustające zmęczenie
  • gdy podejrzewasz u siebie stany lękowe lub depresyjne i potrzebujesz pomocy, by sobie z nimi poradzić
  • jeśli masz problem z nadużywaniem alkoholu lub innych używek i chcesz nauczyć się zdrowo żyć bez uzależnienia
  • kiedy masz trudności w relacjach, np. w małżeństwie, z dziećmi lub bliskimi i nie potrafisz znaleźć dla nich rozwiązania
  • jeśli masz trudności w wychowaniu i relacji ze swoim dzieckiem
  • jeśli dostrzegasz u swojego dziecka nieprawidłowości w rozwoju
  • gdy zamiast wypalenia w pracy chcesz odczuwać radość i spełnienie
  • jeśli chcesz nauczyć się lepiej komunikować z innymi, skuteczniej osiągać cele życiowe lub efektywniej radzić sobie ze stresem
  • gdy chcesz się rozwijać i czerpać więcej radości ze swojego życia

JAKĄ POMOC MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ?


Konsultacja i porada psychologiczna

pierwsze spotkanie, którego celem jest nazwanie doświadczanych trudności i nakreślenie planu działania. Podczas konsultacji udzielamy doraźnego wsparcia oraz razem z pacjentem decydujemy, jaka forma dalszej pomocy będzie dla niego najodpowiedniejsza.

Psychoterapia indywidualna w nurcie integracyjnym

proces regularnych spotkań z psychoterapeutą skierowany na poprawę zdrowia psychicznego, uzdrowienie trudności emocjonalnych, lękowych czy związanych z nastrojem. Polecana osobom, które doświadczają w swoim życiu trudności w relacjach i z samym sobą. Trwa kilka-kilkanaście miesięcy, spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu.

Terapia krótkoterminowa indywidualna dorosłych

skierowana na poprawę funkcjonowania w konkretnym obszarze (np. budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami, wsparcie w kryzysowym momencie). Pracujemy metodą Racjonalnej Terapii Zachowania, takie wsparcie trwa kilka miesięcy i składa się z kilku-kilkunastu spotkań. Ważnym elementem takiej formy pomocy jest indywidualna praca pacjenta pomiędzy sesjami.

Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz DDA

cykl spotkań indywidualnych i grupowych nakierowany na naukę życia w trzeźwości. Służy utrzymaniu abstynencji dzięki zmianie swojego myślenia, zachowania, przekonań o sobie samym i o świecie. Podczas takiej terapii osoba uzależniona zdobywa wiedzę na temat przebiegu choroby i możliwych nawrotów, wzmacnia swoją motywację do trzeźwienia oraz przyjmuje odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie.

Coaching
dla dorosłych

rekomendowany dla osób, które chcą rozwijać swoje talenty i zwiększać możliwości, szczególnie w obszarze pracy i rozwoju zawodowego. Jego celem jest efektywniejsze działanie na co dzień, realizacja postawionego celu i głębsze poznanie siebie, swoich umiejętności i potencjału. Coaching trwa około 8 sesji i może odbywać się przez skype.

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


Trening umiejętności społecznych

pierwsze spotkanie, którego celem jest nazwanie doświadczanych trudności i nakreślenie planu działania. Podczas konsultacji udzielamy doraźnego wsparcia oraz razem z pacjentem decydujemy, jaka forma dalszej pomocy będzie dla niego najodpowiedniejsza.

Terapia psychologiczna dla dzieci oraz wsparcie dla ich rodziców

skierowana na poprawę funkcjonowania w konkretnym obszarze (np. budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami, wsparcie w kryzysowym momencie). Pracujemy metodą Racjonalnej Terapii Zachowania, takie wsparcie trwa kilka miesięcy i składa się z kilku-kilkunastu spotkań. Ważnym elementem takiej formy pomocy jest indywidualna praca pacjenta pomiędzy sesjami.

Psychologiczne warsztaty rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

rekomendowany dla osób, które chcą rozwijać swoje talenty i zwiększać możliwości, szczególnie w obszarze pracy i rozwoju zawodowego. Jego celem jest efektywniejsze działanie na co dzień, realizacja postawionego celu i głębsze poznanie siebie, swoich umiejętności i potencjału. Coaching trwa około 8 sesji i może odbywać się przez skype.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ


Monika Chochla Psycholog, trenerka kompetencji miękkich i coach. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkołę Profesjonalnego Coachingu, szkolenie I i II stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Behawioralnej, kurs trenerski ROZVIYAK oraz liczne szkolenia zwiększające kompetencje pracy z pacjentem (Terapia Schematów, Terapia Akceptacji i Zaangażowania, Dialog Motywujący i inne). W 2022 roku rozpoczęła pięcioletni kurs „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin” rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Fundacji Na Szlaku. Od 11 lat pracuje w obszarze rozwijania potencjału i skuteczności w działaniu jako trenerka i coach. Od 2015 roku współpracuje z Domem Diecezjalnym TABOR jako psycholog, a jej praktyka obejmuje udzielanie poradnictwa psychologicznego i terapii krótkoterminowej w zakresie problemów z wyrażaniem emocji, poczucia własnej wartości, kłopotów w relacjach rodzinnych i z negatywnym myśleniem o sobie i świecie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi autorskie warsztaty psychologiczne dla osób wierzących, pisze artykuły (m.in. dla Deon.pl) i tworzy bloga www.chcemisie.com.pl. Prywatnie pasjonatka długich wypraw rowerowych i tańca w każdej formie.

Oferta: wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych, krótkoterminowa terapia poznawczo-behawioralna w nurcie Racjonalnej Terapii Zachowania, coaching, warsztaty dla osób dorosłych. W Taborze prowadzi konsultacje 1x w miesiącu w weekend, poza tym pracuje online i hybrydowo (sesje stacjonarne oraz online).


Małgorzata Szlosek Psycholog, psychoonkolog, koterapeutka grupy psychoterapeutycznej. Ukończyła psychologię (specjalność psychologia kliniczna i osobowości) w WSB – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, a także studia podyplomowe z psychoonkologii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przygotowanie z zakresu psychologii komunikacji społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Adopcyjnym, Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 oraz Niepublicznym Przedszkolu "Kraina Uśmiechu" w Rzeszowie. Ponadto politolog i filolog włoski. Stypendystka Rządu Włoskiego (Università degli Studi di Siena) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch (Università di Pisa). Pasjonatka Włoch i języka włoskiego. Autorka książki i artykułów naukowych na temat społeczeństwa włoskiego.

Oferta: wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, współprowadzenie grup psychoterapeutycznych (koterapeutka), prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu psychoedukacji, rozwoju osobistego i psychoonkologii (wspracie psychologiczne dla chorych onkologicznie i ich bliskich).


Małgorzata Michajłyszyn Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji (nurt integracyjny). Ukończyła psychologię o specjalności klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Obecnie w trakcie kształcenia w 4-letniej podyplomowej Profesjonalnej Szkole Psychoterapii im. prof. Jerzego Mellibrudy w Warszawie prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu na Oddziale Psychiatrycznym i Paliatywnym oraz Oddziale Neurologicznym i Udarowym Kliniki Neurologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Brała udział w warsztatach „Uważność jako trening metapoznawczy z komponentem rozwijania akceptacji, empatii i współczucia”, prowadzonych przez certyfikowanych trenerów Metody Redukcji Stresu Opartej na Uważności (MBSR) Polskiego Towarzystwa Mindfulness oraz „Filmoterapia – psychoedukacyjna i rozwojowa praca z filmem w praktyce”. Uczestniczyła w licznych szkoleniach m.in. z zakresu wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej, pracy z pacjentem, który doświadczył wykorzystania seksualnego, pracy z parą. Nastawiona na systematyczny rozwój i ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Zafascynowana człowiekiem, jego możliwościami i potencjałem. Ceniąca odpowiedzialne, aktywne, twórcze życie z sensem, zgodne z własnymi wartościami. Prywatnie żona i mama. Pasjonatka dobrego filmu, tańca towarzyskiego i górskich szlaków.

Oferta: wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych i młodzieży, pomoc w odkrywaniu swojego potencjału i urzeczywistnianiu siebie, wspieranie w rozwoju osobistym oraz psychoedukacja.


Natalia Rozlazły Psycholog, terapeutka, dyplomowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ukończyła studia z psychologii kliniczno-sądowej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz 2-letnie studia podyplomowe z terapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, a także uczestniczyła w kursach specjalistycznych: W pułapce nałogowych zachowań – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych, Profilowanie kryminalne – typowanie sprawców przestępstw, Modus operandi – charakterystyka zachowania się sprawcy czynu przestępczego, Specyfika zabójstw popełnianych przez nieletnich, Przemoc seksualna wobec dzieci. Podstawy opiniowania psychologicznego, Przesłuchanie podejrzanego. Analiza behawioralna w procesie wykrywania kłamstwa, Alfabet psychopatii. Objawy, przyczyny i skutki zaburzonego rozwoju osobowości, Samouszkodzenia i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sekcji psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Oddziale Neurologii z Pododziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów akredytowanych przez PARPĘ jako terapeutka i psycholog w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. Jest także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Procedura Niebieskiej Karty przy MOPS w Jarosławiu). Prywatnie żona i mama. Jej pasje to: neuropsychologia, podróże, astronomia i bieganie.

Oferta: diagnostyka i testy psychologiczne, wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, terapia uzależnień od alkoholu i innych substancji chemicznych oraz uzależnień behawioralnych, terapia osób współuzależnionych oraz z zaburzeniami adaptacyjnymi, prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz umiejętności psychospołecznych.


Wacław Ciwiński – psychoterapeuta (nurt poznawczo-behawioralny), pedagog, socjoterapeuta i terapeuta pedagogiczny, mediator rodzinny. Ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą w zakresie resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika i psychologia sądowa (WSB – National-Louis University w Nowym Sączu), oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, Studium Umiejętności Psychologicznych (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień), Specjalne Studium Socjoterapii (Instytut Terapii Gestalt), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecnie w trakcie dyplomowania w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Doświadczenie zdobywał pracując jako wychowawca i pedagog w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Rzeszowie, Gimnazjum w Boguchwale, Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Tęcza” w Rzeszowie oraz jako kurator społeczny w Sądzie Rodzinnym w Rzeszowie i socjoterapeuta na obozach letnich (we współpracy z Komendą OHP). Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. Aktualnie (od 2016 r.) pracuje w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rzeszowie, gdzie kieruje Ośrodkiem Wczesnej Interwencji, Poradnią Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Przedszkolem Specjalnym „Niezapominajka” dla dzieci z autyzmem. Jest honorowym dawcą krwi i trenerem boksu. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci.

Oferta: indywidualna psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym, socjoterapia, interwencje kryzysowe, mediacje rodzinne, terapia par, wsparcie i poradnictwo psychologiczne dla dorosłych i młodzieży.


ks. dr Grzegorz Krupa Doktor nauk humanistycznych, dyplomowany psychoterapeuta (nurt integracyjny), specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, absolwent Papieskiego Uniwersytetu «Angelicum» w Rzymie (Pontificia Università San Tommaso d’Aquino a Roma – Università Angelicum), wykładowca filozofii i psychologii biznesu. Ukończył 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii oraz 2-letnie z terapii uzależnień i współuzależnienia pod kierunkiem prof. Jerzego Mellibrudy w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, a także liczne kursy specjalistyczne, m.in. z zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, technik poznawczo-behawioralnych, podstaw seksuologii, terapii par, psychoonkologii. Prowadzi psychoterapię według paradygmatu integracyjnego, korzystając z osiągnięć współczesnych nurtów psychoterapeutycznych (humanistyczno-egzystencjalnego, poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego, Gestalt, schematów), dostosowując indywidualnie metody pracy do konkretnej osoby i jej potrzeb. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i stosuje kodeks etyczny Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Od 2015 r. współpracuje z Poradnią Psychologiczną i Ośrodkiem Psychoterapii «Na Taborze» w Rzeszowie.

Oferta: indywidualna psychoterapia, prowadzenie warsztatów i terapeutycznych grup wsparcia dla osób introwertycznych i na etapie przełomu połowy życia.


Kalina Kojder-Bury Certyfikowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog i psychoprofilaktyk. Ukończyła studia z resocjalizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, pedagogikę resocjalizacyjną z interwencją kryzysową na Akademii Ignatianum w Krakowie, a także 2-letnie studia podyplomowe z terapii uzależnień i współuzależnienia w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ. Ukończyła także kursy z terapii uzależnień behawioralnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Dom MONARU w Krakowie, Zakładzie Kuratorskim dla Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy, podczas praktyk w zakładach penitencjarnych na terenie Podkarpacia, a także jako koterapeuta w zespole terapeutycznym psychoterapii grupowej w Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów akredytowanych przez PARPĘ jako terapeutka i psychoprofilaktyk w Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie (od 2019 r.). Prywatnie: ciekawa świata i ludzi, lubi podróżować.

Oferta: wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, indywidualna i grupowa terapia uzależnień od alkoholu i innych substancji chemicznych oraz uzależnień behawioralnych, terapia osób współuzależnionych oraz z zaburzeniami adaptacyjnymi, prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz umiejętności psychospołecznych.


Paulina Tumidajewicz - dyplomowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog i psychoprofilaktyk, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, autorka artykułów naukowych. Ukończyła 2-letnie studia podyplomowe z terapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, a także uczestniczyła w kursach specjalistycznych. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów akredytowanych przez PARPĘ jako terapeutka i psychoprofilaktyk w Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie i jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzi stronę paulinatumidajewicz.pl

Oferta: wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, indywidualna i grupowa terapia uzależnień od alkoholu i innych substancji chemicznych oraz uzależnień behawioralnych, terapia osób współuzależnionych oraz z zaburzeniami adaptacyjnymi, prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz umiejętności psychospołecznych.


KONTAKT I ZAPISY


Chrześcijańska Poradnia Psychologiczna i Ośrodek Psychoterapii “NA TABORZE”
ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów

Zgłoszenia do Poradni przyjmujemy pod numerami telefonów:
507-400-781
507-400-881.

Podczas wstępnych konsultacji udzielone zostaną wszystkie potrzebne informacje. Celem takiej rozmowy jest rozeznanie się w sytuacji życiowej pacjenta, doświadczanych przez niego trudności i problemów oraz znalezienia najbardziej optymalnej formy pomocy psychologicznej. Po rozmowie telefonicznej osoba zgłaszająca się do Poradni zostanie przekierowana do odpowiedniego specjalisty..

Wychodząc naprzeciw potrzebom oferujemy także konsultacje, terapię i psychoterapię online.


Każde spotkanie indywidualne (konsultacja, interwencja, terapia, psychoterapia indywidualna) trwa 50 minut i kosztuje 140 zł.
Psychoterapia grupowa – 60 min./40 zł
Mediacje małżeńskie i rodzinne oraz terapia par trwają 90 minut i kosztują 200 zł.

Preferowaną formę płatności stanowią przelewy bankowe.

Płatności można dokonać również odliczoną gotówką lub kartą w Poradni.

W przypadku odwołania wizyty przez pacjenta później niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem, sesja jest pełnopłatna (dotyczy wizyt w gabinecie oraz online).