CHRZEŚCIJAŃSKA
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
„NA TABORZE”
 

Kiedy warto zgłosić się do Chrześcijańskiej Poradni Psychologicznej “NA TABORZE”?


  • gdy Twoje emocje przejmują nad Tobą kontrolę, coraz częściej sobie z nimi nie radzisz,
  • gdy zamiast satysfakcji ze swojego życia odczuwasz raczej lęk, smutek, niepokój lub nieustające zmęczenie
  • gdy podejrzewasz u siebie stany lękowe lub depresyjne i potrzebujesz pomocy, by sobie z nimi poradzić
  • jeśli masz problem z nadużywaniem alkoholu lub innych używek i chcesz nauczyć się zdrowo żyć bez uzależnienia
  • kiedy masz trudności w relacjach, np. w małżeństwie, z dziećmi lub bliskimi i nie potrafisz znaleźć dla nich rozwiązania
  • jeśli masz trudności w wychowaniu i relacji ze swoim dzieckiem
  • jeśli dostrzegasz u swojego dziecka nieprawidłowości w rozwoju
  • gdy zamiast wypalenia w pracy chcesz odczuwać radość i spełnienie
  • jeśli chcesz nauczyć się lepiej komunikować z innymi, skuteczniej osiągać cele życiowe lub efektywniej radzić sobie ze stresem
  • gdy chcesz się rozwijać i czerpać więcej radości ze swojego życia

JAKĄ POMOC MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ?


Konsultacja i porada psychologiczna

pierwsze spotkanie, którego celem jest nazwanie doświadczanych trudności i nakreślenie planu działania. Podczas konsultacji udzielamy doraźnego wsparcia oraz razem z pacjentem decydujemy, jaka forma dalszej pomocy będzie dla niego najodpowiedniejsza.

Psychoterapia indywidualna w nurcie integracyjnym

proces regularnych spotkań z psychoterapeutą skierowany na poprawę zdrowia psychicznego, uzdrowienie trudności emocjonalnych, lękowych czy związanych z nastrojem. Polecana osobom, które doświadczają w swoim życiu trudności w relacjach i z samym sobą. Trwa kilka-kilkanaście miesięcy, spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu.

Terapia krótkoterminowa indywidualna dorosłych

skierowana na poprawę funkcjonowania w konkretnym obszarze (np. budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami, wsparcie w kryzysowym momencie). Pracujemy metodą Racjonalnej Terapii Zachowania, takie wsparcie trwa kilka miesięcy i składa się z kilku-kilkunastu spotkań. Ważnym elementem takiej formy pomocy jest indywidualna praca pacjenta pomiędzy sesjami.

Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz DDA

cykl spotkań indywidualnych i grupowych nakierowany na naukę życia w trzeźwości. Służy utrzymaniu abstynencji dzięki zmianie swojego myślenia, zachowania, przekonań o sobie samym i o świecie. Podczas takiej terapii osoba uzależniona zdobywa wiedzę na temat przebiegu choroby i możliwych nawrotów, wzmacnia swoją motywację do trzeźwienia oraz przyjmuje odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie.

Coaching
dla dorosłych

rekomendowany dla osób, które chcą rozwijać swoje talenty i zwiększać możliwości, szczególnie w obszarze pracy i rozwoju zawodowego. Jego celem jest efektywniejsze działanie na co dzień, realizacja postawionego celu i głębsze poznanie siebie, swoich umiejętności i potencjału. Coaching trwa około 8 sesji i może odbywać się przez skype.

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


Trening umiejętności społecznych

pierwsze spotkanie, którego celem jest nazwanie doświadczanych trudności i nakreślenie planu działania. Podczas konsultacji udzielamy doraźnego wsparcia oraz razem z pacjentem decydujemy, jaka forma dalszej pomocy będzie dla niego najodpowiedniejsza.

Terapia psychologiczna dla dzieci oraz wsparcie dla ich rodziców

skierowana na poprawę funkcjonowania w konkretnym obszarze (np. budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami, wsparcie w kryzysowym momencie). Pracujemy metodą Racjonalnej Terapii Zachowania, takie wsparcie trwa kilka miesięcy i składa się z kilku-kilkunastu spotkań. Ważnym elementem takiej formy pomocy jest indywidualna praca pacjenta pomiędzy sesjami.

Psychologiczne warsztaty rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

rekomendowany dla osób, które chcą rozwijać swoje talenty i zwiększać możliwości, szczególnie w obszarze pracy i rozwoju zawodowego. Jego celem jest efektywniejsze działanie na co dzień, realizacja postawionego celu i głębsze poznanie siebie, swoich umiejętności i potencjału. Coaching trwa około 8 sesji i może odbywać się przez skype.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ


PSYCHOLODZY


Monika Chochla psycholog, trener kompetencji miękkich i coach. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkołę Profesjonalnego Coachingu, szkolenie I i II stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, kurs trenerski ROZVIYAK oraz liczne szkolenia zwiększające kompetencje pracy z pacjentem. Od 8 lat pracuje w obszarze rozwijania potencjału i skuteczności w działaniu jako trener i coach. Od 2015 roku współpracuje z Domem Diecezjalnym TABOR jako psycholog, a jej praktyka obejmuje udzielanie poradnictwa psychologicznego i terapii krótkoterminowej w zakresie problemów z wyrażaniem emocji, poczucia własnej wartości, kłopotów w relacjach rodzinnych i z negatywnym myśleniem o sobie i świecie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi autorskie warsztaty psychologiczne dla osób wierzących, pisze artykuły dla Deon.pl i tworzy bloga www.chcemisie.com.pl. Prywatnie żona, mama, pasjonatka długich wypraw rowerowych i tańca w każdej formie.

Oferta: wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych, krótkoterminowa terapia poznawczo-behawioralna w nurcie Racjonalnej Terapii Zachowania, coaching, warsztaty dla osób dorosłych. W Taborze prowadzi konsultacje 1x w miesiącu w weekend, poza tym pracuje online i hybrydowo (sesje stacjonarne oraz online).

Kontakt: tel. 603-500-571, e-mail: monika@chcemisie.com.pl, www.chcemisie.com.pl.


Małgorzata Kwiatkowska-Szlosek Psycholog, psychoonkolog, koterapeutka grupy psychoterapeutycznej. Ukończyła psychologię (specjalność psychologia kliniczna i osobowości) w WSB – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, a także studia podyplomowe z psychoonkologii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przygotowanie z zakresu psychologii komunikacji społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Adopcyjnym, Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 oraz Niepublicznym Przedszkolu "Kraina Uśmiechu" w Rzeszowie. Ponadto politolog i filolog włoski. Stypendystka Rządu Włoskiego (Università degli Studi di Siena) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch (Università di Pisa). Pasjonatka Włoch i języka włoskiego. Autorka książki i artykułów naukowych na temat społeczeństwa włoskiego.

Oferta: wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, współprowadzenie grup psychoterapeutycznych (koterapeutka), prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu psychoedukacji, rozwoju osobistego i psychoonkologii (wspracie psychologiczne dla chorych onkologicznie i ich bliskich).

Kontakt: tel. 608-838-225, e-mail: m.kwiatkowska.psycholog@wp.pl.


Małgorzata Michajłyszyn – ukończyła Psychologię o specjalności klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Naukowego Koła Psychoterapii SWPS. Posiada również wyższe wykształcenie z zakresu ekonomii i pedagogiki. Doświadczenie zdobywała w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu na Oddziale Psychiatrycznym i Paliatywnym oraz Oddziale Neurologicznym i Udarowym Kliniki Neurologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Współpracuje z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzicami w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej Dziennej Dla Dzieci Caritas w Sandomierzu. Brała udział w warsztatach „Uważność jako trening metapoznawczy z komponentem rozwijania akceptacji, empatii i współczucia”, prowadzonych przez certyfikowanych trenerów Metody Redukcji Stresu Opartej na Uważności (MBSR) Polskiego Towarzystwa Mindfulness oraz „Filmoterapia – psychoedukacyjna i rozwojowa praca z filmem w praktyce”. Uczestniczyła w licznych szkoleniach m.in. z zakresu wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej, pracy z pacjentem, który doświadczył wykorzystania seksualnego, pracy z parą oraz efektywnego zarządzania zespołem, wspierania w realizacji celów, coachingu, negocjacji i efektywnego procesu zmiany. Nastawiona na systematyczny rozwój i ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Zainteresowana i prowadząca badania w zakresie wpływu medytacji chrześcijańskiej na emocje własne, w interakcji z innymi i poziom empatii. Zafascynowana człowiekiem, jego możliwościami i potencjałem. Ceniąca odpowiedzialne, aktywne, twórcze życie z sensem, zgodne z własnymi wartościami. Prywatnie żona i mama. Pasjonatka dobrego filmu, tańca towarzyskiego i górskich szlaków.

Oferta: wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych i młodzieży, pomoc w odkrywaniu swojego potencjału i urzeczywistnianiu siebie, wspieranie w rozwoju osobistym oraz psychoedukacja.

Czas trwania i koszt sesji: Sesje odbywają się w gabinecie lub online. Konsultacje / sesja terapeutyczna – 50 min. / 120 zł. Psychoterapia grupowa – 50 min. / 30 zł. Płatność na portierni odliczoną gotówką lub kartą albo przelewem bankowym (tytuł: "Poradnia") na konto: 89 9096 0004 2012 0080 8938 0001.

Kontakt: tel. 661-616-698, e-mail: mmichajlyszyn@gmail.com, www.poradnia.tabor.rzeszow.pl.


Ewa Pitera – psycholog i terapeutka, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w swojej pracy korzysta z podejścia tzw. "Trzeciej Fali" terapii poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii akceptacji i zaangażowania ACT i terapii schematu, ukończyła także szkolenie z terapii zaburzeń lękowych CTB. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Zdrowia Psychicznego, Domu Dziecka, Stowarzyszeniu "U Siemachy" oraz "Bawiarence". Prowadziła warsztaty rozwojowe dla kobiet. Zależy jej na tym, aby każda kobieta nie tyle zastanawiała się nad tym, co powinna, ale by przede wszystkim zauważyła siebie, by zwróciła uwagę na swoje potrzeby i o nie zadbała. Ważna jest dla niej akceptacja siebie, swoich doświadczeń, możliwości i ograniczeń. Lubi zasłuchać się w drugiego człowieka i szum fal.

Oferta: wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, terapia akceptacji i zaangażowania, terapia schematu, terapia przy użyciu technik behawioralno-poznawczych.

Kontakt: tel. 575-975-545, e-mail: ew.ewpitera@gmail.com, www.poradnia.tabor.rzeszow.pl.


Natalia Rozlazły – psycholog, terapeutka, dyplomowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ukończyła studia z psychologii kliniczno-sądowej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz 2-letnie studia podyplomowe z terapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, a także uczestniczyła w kursach specjalistycznych: W pułapce nałogowych zachowań – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych, Profilowanie kryminalne – typowanie sprawców przestępstw, Modus operandi – charakterystyka zachowania się sprawcy czynu przestępczego, Specyfika zabójstw popełnianych przez nieletnich, Przemoc seksualna wobec dzieci. Podstawy opiniowania psychologicznego, Przesłuchanie podejrzanego. Analiza behawioralna w procesie wykrywania kłamstwa, Alfabet psychopatii. Objawy, przyczyny i skutki zaburzonego rozwoju osobowości, Samouszkodzenia i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sekcji psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Oddziale Neurologii z Pododziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów akredytowanych przez PARPĘ jako terapeutka i psycholog w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. Jest także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Procedura Niebieskiej Karty przy MOPS w Jarosławiu). Jej pasje to: neuropsychologia, podróże, astronomia i bieganie. Prywatnie żona i mama uroczej małej Matyldy.

Oferta: diagnostyka i testy psychologiczne, wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, terapia uzależnień od alkoholu i innych substancji chemicznych oraz uzależnień behawioralnych, terapia osób współuzależnionych oraz z zaburzeniami adaptacyjnymi, prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz umiejętności psychospołecznych.

Kontakt: tel. 725-678-422, e-mail: psycholognr@gmail.com, www.spzozjaroslaw.pl.


PSYCHOTERAPEUCI


Wacław Ciwiński – psychoterapeuta (nurt poznawczo-behawioralny), pedagog, socjoterapeuta i terapeuta pedagogiczny, mediator rodzinny. Ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą w zakresie resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika i psychologia sądowa (WSB – National-Louis University w Nowym Sączu), oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, Studium Umiejętności Psychologicznych (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień), Specjalne Studium Socjoterapii (Instytut Terapii Gestalt), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecnie w trakcie dyplomowania w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Doświadczenie zdobywał pracując jako wychowawca i pedagog w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Rzeszowie, Gimnazjum w Boguchwale, Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Tęcza” w Rzeszowie oraz jako kurator społeczny w Sądzie Rodzinnym w Rzeszowie i socjoterapeuta na obozach letnich (we współpracy z Komendą OHP). Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. Aktualnie (od 2016 r.) pracuje w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rzeszowie, gdzie kieruje Ośrodkiem Wczesnej Interwencji, Poradnią Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Przedszkolem Specjalnym „Niezapominajka” dla dzieci z autyzmem. Jest honorowym dawcą krwi i trenerem boksu. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci.

Oferta: indywidualna psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym, socjoterapia, interwencje kryzysowe, mediacje rodzinne, terapia par, wsparcie i poradnictwo psychologiczne dla dorosłych i młodzieży.

Kontakt: tel. 501-020-398, e-mail: ciwinski@poczta.onet.pl, www.owi.psoni.rzeszow.pl, www.rzeszow-psychoterapia.pl.


ks. dr Grzegorz Krupa doktor nauk humanistycznych, dyplomowany psychoterapeuta (nurt integracyjny), specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, absolwent Papieskiego Uniwersytetu «Angelicum» w Rzymie. Ukończył 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii oraz 2-letnie z terapii uzależnień i współuzależnienia pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Mellibrudy w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, a także liczne kursy specjalistyczne. Prowadzi psychoterapię według paradygmatu integracyjnego, korzystając z osiągnięć współczesnych nurtów psychoterapeutycznych (psychodynamicznego, humanistyczno-egzystencjalnego, Gestalt, behawioralno-poznawczego, schematów), a także dostosowując indywidualnie metody pracy do konkretnej osoby i jej potrzeb. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i stosuje kodeks etyczny Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Przyjmuje w gabinecie w Rzeszowie i w Sokołowie Małopolskim. Poza gabinetem, w sanktuarium Matki Bożej Sokołowskiej – Opiekunki Ludzkich Dróg, posługuje jako ksiądz i udziela wsparcia duchowego. Prowadzi stronę www.psychoterapia-dr-krupa.pl.

Oferta: indywidualna psychoterapia, prowadzenie warsztatów i terapeutycznych grup wsparcia dla osób introwertycznych i na etapie przełomu połowy życia.

Kontakt: tel. 501-340-555, e-mail: grzegorz.krupa@g.pl, www.psychoterapia-dr-krupa.pl.


Patrycja Ewa Longawa – psychoterapeutka (nurt integracyjny) i arteterapeutka. Posiada dyplom magistra socjologii ze specjalizacją z zakresu psychosocjologii, jest w trakcie 5-letnich jednolitych studiów z psychologii oraz dyplomowania z psychoterapii w 4-letniej szkole psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Pracuje w nurcie integracyjnym, łaczącym m.in. podejście psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz terapię schematów. Doświadczenie kliniczne zdobywała na psychiatrycznym oddziale dziennym Szpitala Wolskiego w Warszawie (terapia grupowa leczenia nerwic i zaburzeń osobowości, gdzie poza sesjami psychoterapeutycznymi odbywały się zajęcia z zakresu psychodramy, filmoterapii, relaksacji, psychogimnastyki i psychorysunku). Jest dyplomowanym arteterapeutą. Ukończyła kurs "Arteterapia – kultura przeciw wykluczeniu" (430 godzin, Centrum Łowicka). Poprzez prowadzenie zajęć kreatywnych współpracowała z ośrodkiem Fundacji Światło dla Życia, która zajmuje się leczeniem zaburzeń odżywiania oraz Domem Opieki Św. Franciszka (wsparcie psychologiczne dla osób u kresu życia). W swojej karierze zawodowej wcześniej zajmowała się organizacją wydarzeń społecznych i edukacyjnych, głównie z zakresu nowych technologii i marketingu oraz organizacją warsztatów i festiwali. Eventy oraz wolontariat dał jej szerokie doświadczenie kontaktu z tzw. millenialsami, cyfrowym pokoleniem Y i Z oraz świadomość problemów dotykających młodych dorosłych, czyli osób w grupie wiekowej ok. 18-35 lat. W wolnym czasie preferuje zgłębiać swój rozwój osobisty i duchowy w ujęciu chrześcijańskim. Lubi czytać książki o tematyce psychoterapeutycznej i oddawać się pasji tworzenia, głównie malowaniu.

Oferta: indywidualna psychoterapia w nurcie integracyjnym i arteterapia, wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, prowadzenie warsztatów i organizacja eventów łączących psychoedukację z rozwojem osobistym, duchowym i artystycznym.

Kontakt: tel. 696-424-791, e-mail: jestnadzieja@icloud.com, www.jestnadzieja.com.


TERAPEUCI UZALEŻNIEŃ, WSPÓŁUZALEŻNIENIA I DDA


Kalina Kojder-Bury – dyplomowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog i psychoprofilaktyk. Ukończyła studia z resocjalizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, pedagogikę resocjalizacyjną z interwencją kryzysową na Akademii Ignatianum w Krakowie, a także 2-letnie studia podyplomowe z terapii uzależnień i współuzależnienia w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ. Ukończyła także kursy z terapii uzależnień behawioralnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Dom MONARU w Krakowie, Zakładzie Kuratorskim dla Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy, podczas praktyk w zakładach penitencjarnych na terenie Podkarpacia, a także jako koterapeuta w zespole terapeutycznym psychoterapii grupowej w Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów akredytowanych przez PARPĘ jako terapeutka i psychoprofilaktyk w Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie (od 2019 r.). Prywatnie: ciekawa świata i ludzi, lubi podróżować.

Oferta: wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, indywidualna i grupowa terapia uzależnień od alkoholu i innych substancji chemicznych oraz uzależnień behawioralnych, terapia osób współuzależnionych oraz z zaburzeniami adaptacyjnymi, prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz umiejętności psychospołecznych.

Kontakt: tel. 663-334-665, e-mail: kalina.kojder@wp.pl, www.uzaleznienia.rzeszow.pl.


Paulina Tumidajewicz - dyplomowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog i psychoprofilaktyk, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, autorka artykułów naukowych. Ukończyła 2-letnie studia podyplomowe z terapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, a także uczestniczyła w kursach specjalistycznych. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów akredytowanych przez PARPĘ jako terapeutka i psychoprofilaktyk w Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie i jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzi stronę paulinatumidajewicz.pl

Oferta: wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne, indywidualna i grupowa terapia uzależnień od alkoholu i innych substancji chemicznych oraz uzależnień behawioralnych, terapia osób współuzależnionych oraz z zaburzeniami adaptacyjnymi, prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz umiejętności psychospołecznych.

Kontakt: tel. 605-100-419, e-mail: tumidajewicz.paulina@gmail.com, www.paulinatumidajewicz.pl, www.uzaleznienia.rzeszow.pl.


DIETETYK


Anna Byczek - dietetyk, absolwentka dietetyki na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz rolnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lubinie. Praca dietetyka jest dla niej połączeniem pasji do zdrowego stylu życia i wiedzy zdobytej w tym zakresie, opartej na najnowszych doniesieniach naukowych. Nieustannie rozwija się, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach z dziedziny dietetyki, psychodietetyki i zdrowego stylu życia. Priorytetem w jej działaniach są przede wszystkim zdrowie oraz dobre samopoczucie pacjenta. Podstawą jej pracy jest indywidualne, holistyczne podejście do każdego przypadku ukierunkowane na trwałą poprawę nawyków żywieniowych i zmianę stylu życia. Przyjmuje w Poradni Psychologicznej na Taborze oraz Centrum Medycznym Fortitudo w Rzeszowie.

Oferta: konsultacje w sprawie żywienia osób zdrowych (dorosłych, dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży, karmiących piersią, uprawiających sport, itp.); żywienie w chorobach dietozależnych; ocena stanu odżywiania oraz sposobu żywienia; dietoterapia w chorobach tarczycy, nadciśnieniu, cukrzycy, insulinoodporności, zespole jelita drażliwego (IBS), chorobie nerek, wątroby i trzustki, chorobie wrzodowej, zespole policystycznych jajników (PCOS), dnie moczanowej i wielu innych; planowanie prawidłowego żywienia dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów; konsultacje jadłospisów w żywieniu zbiorowym (np. na plebaniach i w domach zakonnych); diety redukcyjne dla osób z nadwagą i otyłością.

Czas trwania i koszt sesji:: Sesje odbywają się w gabinecie lub online. Cennik: pierwsza wizyta – 100 zł, wizyta kontrolna (co 2 tygodnie) – 50 zł, jadłospis 7-dniowy – 80 zł, jadłospis 14-dniowy – 130 zł, jadłospis specjalistyczny – 150-250 zł, modyfikacja jadłospisu – do 50 zł.

Kontakt: tel. 501-525-300, e-mail: abyczek.dietetyk@gmail.com, www.fortitudo.pl.


KIEROWNIK DUCHOWY


ks. Daniel Drozd – kierownik duchowy, spowiednik i rekolekcjonista, dyrektor Domu Diecezjalnego Tabor w Rzeszowie, szef Chrześcijańskiej Poradni Psychologicznej na Taborze, asystent kościelny Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Rzeszowskiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Tabor, pomysłodawca i organizator Festiwalu Wiary, wieloletni duszpasterz akademicki (wspólnoty Emaus przy Kościele Uniwersyteckim oraz Wieczernik przy parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie), koordynator Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Rzeszowskiej, stały współpracownik Magazynu Katolickiego "W ogrodzie wiary" emitowanego na antenie Radia Rzeszów, prezbiter Drogi Neokatechumenalnej. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie i w 2000 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował duszpastersko w Malawie, w Kościele Uniwersyteckim pw. Św. Jadwigi oraz parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, był katechetą w II, III i VII Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie, a także redaktorem Katolickiego Radia Via i dyrektorem oddziału w Jaśle.

Oferta: Spotkania według potrzeb. Darowizny na rzecz Domu Diecezjalnego Tabor (zobacz).

Kontakt: tel. 501-267-435, e-mail: danield@op.pl, www.tabor.rzeszow.pl.


KONTAKT I ZAPISY


Chrześcijańska Poradnia Psychologiczna “NA TABORZE”
Dom Diecezjalny TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

Zgłoszenia do Poradni przyjmujemy pod numerem telefonu: 501-340-555.

Wstępne konsultacje przeprowadza ks. dr Grzegorz Krupa, który udzieli wszystkich potrzebnych informacji. Celem takiej rozmowy jest rozeznanie się w sytuacji życiowej pacjenta, doświadczanych przez niego trudności i problemów oraz znalezienia najbardziej optymalnej formy pomocy psychologicznej. Po rozmowie telefonicznej osoba zgłaszająca się do Poradni zostanie przekierowana do odpowiedniego specjalisty.

Wychodząc naprzeciw potrzebom oferujemy także konsultacje, terapię i psychoterapię online.


Każde spotkanie indywidualne (konsultacja, interwencja, terapia) trwa 50 minut i kosztuje 120 zł.
Mediacje małżeńskie i rodzinne oraz terapia par trwają 90 minut i kosztują 200 zł.


Płatności można dokonać odliczoną gotówką lub kartą w recepcji Domu Diecezjalnego TABOR przed wizytą w gabinecie.

W przypadku konsultacji online, płatności można dokonać przelewem bankowym na konto podane poniżej. W tytule proszę wpisać „Poradnia”.

nr konta: 89 9096 0004 2012 0080 8938 0001

nr konta tylko dla osób umówionych do psycholog Moniki Chochli:
42 1090 2590 0000 0001 4745 3403

W przypadku odwołania wizyty przez pacjenta później niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem, sesja jest pełnopłatna (dotyczy wizyt w gabinecie oraz online).