CHRZEŚCIJAŃSKA
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
„NA TABORZE”
 

Kiedy warto zgłosić się do Chrześcijańskiej Poradni Psychologicznej “NA TABORZE”?


  • gdy Twoje emocje przejmują nad Tobą kontrolę, coraz częściej sobie z nimi nie radzisz,
  • gdy zamiast satysfakcji ze swojego życia odczuwasz raczej lęk, smutek, niepokój lub nieustające zmęczenie
  • gdy podejrzewasz u siebie stany lękowe lub depresyjne i potrzebujesz pomocy, by sobie z nimi poradzić
  • jeśli masz problem z nadużywaniem alkoholu lub innych używek i chcesz nauczyć się zdrowo żyć bez uzależnienia
  • kiedy masz trudności w relacjach, np. w małżeństwie, z dziećmi lub bliskimi i nie potrafisz znaleźć dla nich rozwiązania
  • jeśli masz trudności w wychowaniu i relacji ze swoim dzieckiem
  • jeśli dostrzegasz u swojego dziecka nieprawidłowości w rozwoju
  • gdy zamiast wypalenia w pracy chcesz odczuwać radość i spełnienie
  • jeśli chcesz nauczyć się lepiej komunikować z innymi, skuteczniej osiągać cele życiowe lub efektywniej radzić sobie ze stresem
  • gdy chcesz się rozwijać i czerpać więcej radości ze swojego życia

JAKĄ POMOC MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ?


Konsultacja i porada psychologiczna

pierwsze spotkanie, którego celem jest nazwanie doświadczanych trudności i nakreślenie planu działania. Podczas konsultacji udzielamy doraźnego wsparcia oraz razem z pacjentem decydujemy, jaka forma dalszej pomocy będzie dla niego najodpowiedniejsza.

Psychoterapia indywidualna w nurcie integracyjnym

proces regularnych spotkań z psychoterapeutą skierowany na poprawę zdrowia psychicznego, uzdrowienie trudności emocjonalnych, lękowych czy związanych z nastrojem. Polecana osobom, które doświadczają w swoim życiu trudności w relacjach i z samym sobą. Trwa kilka-kilkanaście miesięcy, spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu.

Terapia krótkoterminowa indywidualna dorosłych

skierowana na poprawę funkcjonowania w konkretnym obszarze (np. budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami, wsparcie w kryzysowym momencie). Pracujemy metodą Racjonalnej Terapii Zachowania, takie wsparcie trwa kilka miesięcy i składa się z kilku-kilkunastu spotkań. Ważnym elementem takiej formy pomocy jest indywidualna praca pacjenta pomiędzy sesjami.

Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz DDA

cykl spotkań indywidualnych i grupowych nakierowany na naukę życia w trzeźwości. Służy utrzymaniu abstynencji dzięki zmianie swojego myślenia, zachowania, przekonań o sobie samym i o świecie. Podczas takiej terapii osoba uzależniona zdobywa wiedzę na temat przebiegu choroby i możliwych nawrotów, wzmacnia swoją motywację do trzeźwienia oraz przyjmuje odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie.

Coaching
dla dorosłych

rekomendowany dla osób, które chcą rozwijać swoje talenty i zwiększać możliwości, szczególnie w obszarze pracy i rozwoju zawodowego. Jego celem jest efektywniejsze działanie na co dzień, realizacja postawionego celu i głębsze poznanie siebie, swoich umiejętności i potencjału. Coaching trwa około 8 sesji i może odbywać się przez skype.

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


Trening umiejętności społecznych

pierwsze spotkanie, którego celem jest nazwanie doświadczanych trudności i nakreślenie planu działania. Podczas konsultacji udzielamy doraźnego wsparcia oraz razem z pacjentem decydujemy, jaka forma dalszej pomocy będzie dla niego najodpowiedniejsza.

Terapia psychologiczna dla dzieci oraz wsparcie dla ich rodziców

skierowana na poprawę funkcjonowania w konkretnym obszarze (np. budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami, wsparcie w kryzysowym momencie). Pracujemy metodą Racjonalnej Terapii Zachowania, takie wsparcie trwa kilka miesięcy i składa się z kilku-kilkunastu spotkań. Ważnym elementem takiej formy pomocy jest indywidualna praca pacjenta pomiędzy sesjami.

Psychologiczne warsztaty rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

rekomendowany dla osób, które chcą rozwijać swoje talenty i zwiększać możliwości, szczególnie w obszarze pracy i rozwoju zawodowego. Jego celem jest efektywniejsze działanie na co dzień, realizacja postawionego celu i głębsze poznanie siebie, swoich umiejętności i potencjału. Coaching trwa około 8 sesji i może odbywać się przez skype.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ


Monika Chochla psycholog, trener kompetencji miękkich i coach. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkołę Profesjonalnego Coachingu, szkolenie I i II stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, kurs trenerski ROZVIYAK oraz liczne szkolenia zwiększające kompetencje pracy z pacjentem. Od 8 lat pracuje w obszarze rozwijania potencjału i skuteczności w działaniu jako trener i coach. Od 2015 roku współpracuje z Domem Diecezjalnym TABOR jako psycholog, a jej praktyka obejmuje udzielanie poradnictwa psychologicznego i terapii krótkoterminowej w zakresie problemów z wyrażaniem emocji, poczucia własnej wartości, kłopotów w relacjach rodzinnych i z negatywnym myśleniem o sobie i świecie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi autorskie warsztaty psychologiczne dla osób wierzących, pisze artykuły dla Deon.pl i tworzy bloga www.chcemisie.com.pl. Prywatnie żona, mama, pasjonatka długich wypraw rowerowych i tańca w każdej formie.

ks. dr Grzegorz Krupa doktor nauk humanistycznych, dyplomowany psychoterapeuta (nurt integracyjny), specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, absolwent Papieskiego Uniwersytetu «Angelicum» w Rzymie. Ukończył 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii oraz 2-letnie z terapii uzależnień i współuzależnienia pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Mellibrudy w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, a także liczne kursy specjalistyczne. Prowadzi psychoterapię według paradygmatu integracyjnego, korzystając z osiągnięć współczesnych nurtów psychoterapeutycznych (psychodynamicznego, humanistyczno-egzystencjalnego, Gestalt, behawioralno-poznawczego, schematów), a także dostosowując indywidualnie metody pracy do konkretnej osoby i jej potrzeb. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i stosuje kodeks etyczny Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Przyjmuje w gabinecie w Rzeszowie i w Sokołowie Małopolskim. Poza gabinetem, w sanktuarium Matki Bożej Sokołowskiej – Opiekunki Ludzkich Dróg, posługuje jako ksiądz i udziela wsparcia duchowego. Prowadzi stronę www.psychoterapia-dr-krupa.pl.

mgr Paulina Tumidajewicz - dyplomowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog i psychoprofilaktyk, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, autorka artykułów naukowych. Ukończyła 2-letnie studia podyplomowe z terapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, a także uczestniczyła w kursach specjalistycznych. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów akredytowanych przez PARPĘ jako terapeutka i psychoprofilaktyk w Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie i jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzi stronę paulinatumidajewicz.pl

Justyna Żak – psycholog, pedagog, doradca zawodowy, coach, trener umiejętności społecznych. Ukończyła psychologię oraz pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, szkolenie Vocational Competence Certificate z coachingu oraz doradztwa zawodowego, III stopniowy kurs stosowanej analizy zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu oraz liczne kursy zwiększające umiejętności i kompetencje głównie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Od trzech lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego. W pracy zawodowej zajmuje się psychologią rozwojową dzieci i młodzieży, problematyką wychowawczą, treningiem umiejętności społecznych. Prywatnie pasjonatka długich wypraw górskich oraz gier planszowych.

KONTAKT I ZAPISY


Chrześcijańska Poradnia Psychologiczna “NA TABORZE”
Dom Diecezjalny TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25

Zgłoszenia do Poradni przyjmujemy pod numerem telefonu: 501-340-555.

Wstępne konsultacje przeprowadza ks. dr Grzegorz Krupa, który udzieli wszystkich potrzebnych informacji. Celem takiej rozmowy jest rozeznanie się w sytuacji życiowej pacjenta, doświadczanych przez niego trudności i problemów oraz znalezienia najbardziej optymalnej formy pomocy psychologicznej. Po rozmowie telefonicznej osoba zgłaszająca się do Poradni zostanie przekierowana do odpowiedniego specjalisty.

Wychodząc naprzeciw potrzebom oferujemy także konsultacje, terapię i psychoterapię online.

Monika Chochla
terapia krótkoterminowa osób dorosłych, coaching i warsztaty
e-mail: monika@chcemisie.com.pl
ks. dr Grzegorz Krupa
indywidualna psychoterapia krótko i długoterminowa dla osób dorosłych, pogłębiona terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz DDA, pomoc psychologiczna i psychoterapia dla osób duchownych i zakonnych, warsztaty -
e-mail: grzegorz.krupa@g.pl
 
Justyna Żak
terapia i wsparcie dzieci, młodzieży i rodziców oraz warsztaty dla dzieci
e-mail: justyna.zak@op.pl
Paulina Tumidajewicz
- indywidualna i grupowa terapia uzależnień, terapia osób współuzależnionych, warsztaty profilaktyczne
e-mail: tumidajewicz.paulina@gmail.com

Każde spotkanie trwa 50 minut i kosztuje 120 zł.

Płatności można dokonać odliczoną gotówką lub kartą w recepcji Domu Diecezjalnego TABOR przed wizytą w gabinecie.

W przypadku konsultacji online, płatności można dokonać przelewem bankowym na konto podane poniżej. W tytule proszę wpisać „Poradnia”.

nr konta: 89 9096 0004 2012 0080 8938 0001

nr konta tylko dla osób umówionych do psycholog Moniki Chochli:
42 1090 2590 0000 0001 4745 3403

W przypadku odwołania wizyty przez pacjenta później niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem, sesja jest pełnopłatna (dotyczy wizyt w gabinecie oraz online).